Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGustavsen, Karin
dc.date.accessioned2019-11-25T12:25:54Z
dc.date.available2019-11-25T12:25:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGustavsen, K. (2011). Sosiale ulikheter i oppvekst : en humanitær utfordring (Rapport 283). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2439299nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630293
dc.description.abstractRapporten tar for seg sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på økonomi, helse og utdanning. Hensikten med rapporten er å peke på hvilke humanitære utfordringer vi står overfor i Norge i dag knyttet til barn og unges situasjon. Rapporten viser at vi finner systematiske sosiale ulikheter i oppvekst der det er den samme gruppe barn og unge som er utsatt på alle områdene vi har studert. Den sosiale ulikheten ser også ut til å reproduseres. Forklaringene på denne ulikheten er sammensatt, men det kan se ut til at sosiale forklaringer er fremtredende. Vår vurdering er at dette samlede sosioøkonomiske ulikhetsbilde i oppvekst og reproduksjon av sosiale ulikheter, er vår tids største humanitære utfordring i Norge. Denne kunnskapen er av betydning både for fag, forskning, politikk og frivillige/humanitære organisasjoner.nb_NO
dc.publisherTelemarksforskingnb_NO
dc.relation.ispartofseriesTF-rapport;283
dc.subjectsosiale ulikheternb_NO
dc.subjectoppvekstnb_NO
dc.subjecthumanitære utfordringernb_NO
dc.titleSosiale ulikheter i oppvekst : en humanitær utfordringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel