Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBoysen, Elin Sundby
dc.contributor.authorStøle, Nina
dc.date.accessioned2021-02-19T11:57:07Z
dc.date.available2021-02-19T11:57:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBoysen, E.S. & Støle, N. (2016). Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune. SINTEF. SINTEF-rapport. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2421431en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729212
dc.description.abstractI regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) er det pilotert fem teknologier i Stavanger kommune i perioden 2015-2016: Velferdskalender, Videotelefoni, Lyssti, Dørsensor og Mobil trygghetsalarm. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og ulike trygghets- og mestringsteknologier for hjemmeboende, og har gjennom systematisk arbeid etablert egne erfaringer og praksisnær kunnskap som et godt fundament for å gjøre valg om videre implementere ulike løsninger i tjenesten. På tross av at prosjektet har vært preget av at mye umoden teknologi har vært pilotert, har pilotene likevel gitt verdifull innsikt i brukerbehov og nødvendige krav til funksjonalitet ved teknologi og støttesystemer. Prosjektet har også resultert i at mobil trygghetsalarm er i ferd med å bli innført som tjeneste i Stavanger, i første omgang ved sykehjem. SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste. Oppdragsgiver: Stavanger kommuneen_US
dc.publisherSINTEFen_US
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;A27935
dc.subjectvelferdsteknologien_US
dc.subjectsamveisen_US
dc.subjectvideotelefonien_US
dc.subjectmobil trygghetsalarmen_US
dc.subjectdørsensoren_US
dc.subjectvandrealarmen_US
dc.subjectlysstien_US
dc.titleErfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommuneen_US
dc.typeReporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel