Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Tom
dc.contributor.authorGullslett, Monika Knudsen
dc.contributor.authorNilsen, Etty
dc.contributor.authorDugstad, Janne H.
dc.contributor.authorEide, Hilde
dc.date.accessioned2021-02-19T13:01:36Z
dc.date.available2021-02-19T13:01:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationEide, T., Nilsen, E.R., Gullslett, M.K., Olafsen, A.H., Aaberge, A.H. & Eide, H. (2017). Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune. Skriftserien Nr. 13. Høgskolen i Sørøst-Norge. Vitensenteret helse og teknologi. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2583361en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729273
dc.description.abstractBakgrunn, prosess og antagelser For å møte fremtidens utfordringer når det gjelder hjemmebaserte helsetjenester på en god måte er det behov for innovasjon og fornyelse. Formålet med prosjekt Tillitsmodellen har vært å utvikle et tillitsbasert alternativ til bestiller/utfører-modellen som • tar utgangspunkt i hva en enkelte tjenestemottager opplever som viktig, • gir økt ansvar og myndighet til fagpersonene, og • forenkler og forbedrer kontroll- og rapporteringsrutiner. Tillitsmodellen for de hjemmebaserte tjenestene i form av selvstyrende tverrfaglige team ble utviklet gjennom en omfattende nedenfra-og-opp-prosess i fire bydeler, med medvirkning fra representanter for brukere, fagorganisasjoner og medarbeidere i bydelene. Resultatet ble et nytt tjenestedesign og en ny forvaltningsmodell med saksbehandling i lokale team, med helhetlig ansvar for et avgrenset geografisk område. Man ønsket å oppnå følgende resultater med den nye forvaltningsmodellen: • økt trygghet, tilfredshet og selvbestemmelse for brukerne •økt motivasjon og arbeidsglede for fagpersonalet • økt fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i tjenestene. Denne nye forvaltningsmodellen, «Tillitsmodellen», ble forpilotert i tre bydeler høsten 2017 og deretter videreutviklet og hovedpilotert i fire bydeler 2017-18.en_US
dc.publisherUSN/Vitensenteret Helse og Teknologien_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectTillitsmodellenen_US
dc.subjecthjemmebaserte helsetjenesteren_US
dc.subjectselvstyrende tverrfaglige teamen_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.titleTillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18en_US
dc.typeResearch reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal