• Jo bedre vi er sammen: Ottestadmodellen – bryet verdt? 

      Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Heia, Morten; Haugen, Anne R.; Sandvold, Tone (Høgskolen i Hedmark Rapport;8, Research report, 2008)
      I 2005 ble det tatt i bruk en modell for planlagte samtaler med pårørende ved Ottestad sykehjem. I undersøkelsen evalueres modellens kvalitet i forhold til tre faser: innledningsfasen, samarbeidsfasen og oppfølgingsfasen. ...