• Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? 

  Isaksen, Jørn; Paulsen, Kaia B.; Skarli, Jim; Stokke, Randi; Melby, Line (Journal article, 2017)
  Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer utprøving av velferdsteknologi kan gi hjemmeboende brukere av omsorgstjenester. Studien ble gjennomført i to kommuner i Oppland som deltok i Det nasjonale ...
 • Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 

  Johnsen, E. (NSE-rapport;2017-05, Report, 2016)
  Denne rapporten er fra prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre» ved Helsedirektoratet under Velferdsteknologiprogrammet. Prosjektet skal etablere kunnskap om IKT-opplæring kan bidra til å ...
 • The aging population: demographics and the biology of aging 

  Kanasi, Eleni; Ayilavarapu, Srinivas; Jones, Judith (Journal article, 2016)
  Epidemiologic studies show that 11% of the world's population is over 60 years of age; this is projected to increase, by 2050, to 22% of the population. Oral aging is a current focus of several organizations including the ...
 • Team Sunnmørsgruppa – Trygt liv i eigen heim 

  Kirkhorn, Tone Kiperberg; Muren, Gunn Helen; Nybø, Janita; Myklebust, Ann Elin; Dahl, Tommy; Refsnes, Sissel Nogva (Report, 2015)
 • Velferdsteknologi i sentrum (VIS) - evaluering av velferdsteknologi fra et tjenestedesignperspektiv 

  Hansen, Lise Amy; Almqvist, Frida; Ørjasæter, Nils-Otto; Kistorp, Kaja Misvær (Journal article, 2017)
  Artikkelen beskriver erfaringer fra VIS-prosjektet som ble satt i gang av fire Oslo-bydeler i 2014. Videre presenteres den kvalitative evalueringen av tjenestene rundt velferdsteknologiene Pilly, Mobil trygghetsalarm og ...

View more