• Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon 

  Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude; Devik, Siri Andreassen (Oppsummering nr;19, Report, 2020)
  Leve hele livet er en kvalitetsreform som skal bidra til et samfunn det er godt å bli eldre i. Det vil si at man gjennom hele livet skal ha muligheter til å delta, skape, bety noe, gi og få god omsorg. Reformen ønsker å ...
 • Helsehjelp til eldre 

  Solvoll, Betty-Ann; Devik, Siri Andreassen; Løkken, Bente Irene; Moe, Aud (Oppsummering nr;17, Report, 2020)
  Reformen Leve hele livet presenteres og beskrives i St.meld 15 (2017-2018)(Helse- og omsorgsdepartementet, 2018a). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har ...
 • Aktivitet og fellesskap 

  Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude (Oppsummering nr;15, Report, 2020)
  Regjerningen har utarbeidet en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, med fem hovedfokus; et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester (Helse- og ...
 • Et aldersvennlig Norge 

  Jacobsen, Frode F.; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;14, Report, 2020)
  Senter for omsorgsforskning (SOF) har fått i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering for temaområdet «aldersvennlige samfunn» og fire andre temaområder i oppdragsavtale av 23.01.19. De andre fire tematiske hovedområdene; ...
 • Mat og måltider 

  Melby, Line; Ambugo, Eliva Atieno (Oppsummering nr;16, Report, 2020)
  Leve hele livet beskrives som en reform for større matglede, og målet for myndighetene er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). For alle personer – ...

View more