• Kroppsvask i sjukepleia 

  Boge, Jeanne Helene (Doctoral thesis, 2008)
  Då moderne sjukepleie oppstod i siste halvdel av 1800-talet, var det vanleg at helsepersonell argumenterte for kroppsvask ved hjelp av ulike hygieneteoriar. Etter 1960 har sjukepleiefaget også argumentert for kroppsvask ...
 • Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar 

  Boge, Jeanne Helene (Rapportserien;11/2014, Report, 2014)
  Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader ...
 • Dusjing i sjukeheim- Eit historisk og notidig perspektiv 

  Boge, Jeanne Helene (Journal article, 2019)
  Intervju med bebuarar og helsefagarbeidarar i ein norsk sjukeheim viser at pleietrengjande kunne vere misnøgd med dusj kvar 14. dag. Bebuarane var fødde i perioden 1915 – 1935, og misnøyen med vaskepraksisane kan ha samband ...
 • Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter 

  Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna (Journal article, 2019)
  Unskilled nursing staff in Norway, often women with an immigrant background, are offered adult training programs in nursing. The theoretical part of the education can be done as a part time study over one to two years. ...
 • The Impact of Bathroom Design on Privacy for Users with Special Needs 

  Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna (Journal article, 2017)
  The aim of this article is to gain an understanding of the relations between the design of bathrooms and the use of the toilet with privacy when residents are unsteady, visually impaired and/or have dementia. The background ...

View more