Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Målet med den er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Prosessveiledning USHT Innlandet (Hedmark) 2021 – en oppsummering 

  Kjøs, Bente Ødegård; Hov, Reidun (Report, 2022)
  Arbeidet ved USHT med prosessveiledning startet opp i slutten av april. Det ble først satt av fem samlinger, hver samling med en tidsramme på to timer. Alle med et ansettelsesforhold ved USHT ble invitert. Totalt består ...
 • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen - En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

  Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty-Ann; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;27, Report, 2021)
  I arbeidet med kunnskapsnotatene har forskere ved SOF jobbet med å samle og sammenfatte kunnskap. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire ...
 • Leve hele livet - Hvordan driftes samfunnet? 

  KS Konsulent (Others, 2020)
 • Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)- kortversjon 

  Vossius, Corinna; Selbæk, Geir; Ydstebø, Arnt Egil; Benth, Jurate Saltyte; Godager, Geir; Lurås, Hilde; Bergh, Sverre (Report, 2015)
  Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, ...
 • Quality and safety in transitional care of the elderly: the study protocol of a case study research design (phase 1) 

  Aase, Karina; Laugaland, Kristin Alstveit; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (Journal article, 2013)
  Introduction Although international studies have documented that patients’ transitions between care providers are associated with the risk of adverse events and uncoordinated care, research directed towards the quality and ...
 • Predictors of happiness among retired from urban and rural areas in Brazil 

  Amorim, Silvia Miranda; França, Lucia Helena de F. P.; Valentini, Felipe (Journal article, 2018)
  This study compared differences in degree of happiness, social support, activities performed, and health and economic situation among retirees from urban and rural areas in Minas Gerais State in Brazil. The influences of ...
 • Architecture and Ageing: On the Interaction between Frail Older People and the Built Environment 

  Andersson, Jonas E. (Doctoral thesis, 2011)
  This doctoral thesis deals with the type of architecture that materializes when age-related problems become a long-term condition (LTC) and gradually restrain the individual’s ability to perform activities in daily life ...
 • An evolutionary model of continuous improvement behaviour 

  Bessant, John; Caffyn, Sarah; Gallagher, Maeve (Journal article, 2001)
  In today's complex and turbulent environments the need for continuous improvements in products and processes is widely recognised. But the mechanisms whereby such a continual stream of innovation can be achieved are often ...
 • Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: A systematic review and meta-analysis 

  Abbott, Rebecca A.; Whear, Rebecca; Thompson-Coon, Jo; Ukoumunne, Obioha C.; Rogers, Morwenna; Bethel, Alison; Hemsley, Anthony; Stein, Ken (Journal article, 2013)
  The need to improve the nutrition of the elderly living in long term care has long been recognised, but how this can best be achieved, and whether (and which) intervention is successful in reducing morbidity is less well ...
 • Updating the Evidence for Physical Activity: Summative Reviews of the Epidemiological Evidence, Prevalence, and Interventions to Promote “Active Aging” 

  Bauman, Adrian; Merom, Dafna; Bull, Fiona C.; Buchner, David M.; Singh, Maria A. Fiatarone (Journal article, 2016)
  Purpose of the Study: There is a global imperative to increase awareness of the emerging evidence on physical activity (PA) among older adults. “Healthy aging” has traditionally focused on preventing chronic disease, but ...
 • «Du har på en måte hatt besøk, vet du!» 

  Alnes, Rigmor Einang; Berg, Helen; Krøvel, Brit; Blindheim, Kari (Journal article, 2019)
  Bakgrunn: Mulighet for kontakt mellom pårørende og beboere i sykehjem kan være begrenset på grunn av avstander og beboernes begrensede evne til å anvende telefon. Videokommunikasjon er vanlig ellers i samfunnet, og dette ...
 • Scoping studies: towards a methodological framework 

  Arksey, Hilary; O'Malley, Lisa (Journal article, 2005)
  This paper focuses on scoping studies, an approach to reviewing the literature which to date has received little attention in the research methods literature. We distinguish between different types of scoping studies and ...
 • Rutiner for å vurdere ernærings­status i hjemme­sykepleien 

  Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Journal article, 2017)
  Bakgrunn: Undersøkelser viser at pasienter som får hjelp av hjemmesykepleien, kan være utsatt for underernæring. For å kartlegge ernæringsstatus utga Helsedirektoratet i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging ...
 • Burden in Caregivers of Cognitively Impaired Older Adults Living in the Community: Methodological Issues and Determinants 

  Bédard, Michel; Pedlar, David; Martin, Nancy J.; Malott, Olga; Stones, Michael J. (Journal article, 2000)
  Considerable burden is reported by informal caregivers of older individuals with cognitive impairment. Significant progress in the understanding of determinants of this burden has been achieved. However, further progress ...
 • Et aldersvennlig Norge 

  Jacobsen, Frode F.; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;14, Report, 2020)
  Senter for omsorgsforskning (SOF) har fått i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering for temaområdet «aldersvennlige samfunn» og fire andre temaområder i oppdragsavtale av 23.01.19. De andre fire tematiske hovedområdene; ...
 • Helsehjelp til eldre 

  Solvoll, Betty-Ann; Devik, Siri Andreassen; Løkken, Bente Irene; Moe, Aud (Oppsummering nr;17, Report, 2020)
  Reformen Leve hele livet presenteres og beskrives i St.meld 15 (2017-2018)(Helse- og omsorgsdepartementet, 2018a). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har ...
 • Aktivitet og fellesskap 

  Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude (Oppsummering nr;15, Report, 2020)
  Regjerningen har utarbeidet en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, med fem hovedfokus; et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester (Helse- og ...
 • Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon 

  Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude; Devik, Siri Andreassen (Oppsummering nr;19, Report, 2020)
  Leve hele livet er en kvalitetsreform som skal bidra til et samfunn det er godt å bli eldre i. Det vil si at man gjennom hele livet skal ha muligheter til å delta, skape, bety noe, gi og få god omsorg. Reformen ønsker å ...
 • Mat og måltider 

  Melby, Line; Ambugo, Eliva Atieno (Oppsummering nr;16, Report, 2020)
  Leve hele livet beskrives som en reform for større matglede, og målet for myndighetene er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). For alle personer – ...

View more