Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Målet med den er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon 

  Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude; Devik, Siri Andreassen (Oppsummering nr;19, Report, 2020)
  Leve hele livet er en kvalitetsreform som skal bidra til et samfunn det er godt å bli eldre i. Det vil si at man gjennom hele livet skal ha muligheter til å delta, skape, bety noe, gi og få god omsorg. Reformen ønsker å ...
 • Helsehjelp til eldre 

  Solvoll, Betty-Ann; Devik, Siri Andreassen; Løkken, Bente Irene; Moe, Aud (Oppsummering nr;17, Report, 2020)
  Reformen Leve hele livet presenteres og beskrives i St.meld 15 (2017-2018)(Helse- og omsorgsdepartementet, 2018a). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har ...
 • Aktivitet og fellesskap 

  Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude (Oppsummering nr;15, Report, 2020)
  Regjerningen har utarbeidet en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, med fem hovedfokus; et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester (Helse- og ...
 • Et aldersvennlig Norge 

  Jacobsen, Frode F.; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;14, Report, 2020)
  Senter for omsorgsforskning (SOF) har fått i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering for temaområdet «aldersvennlige samfunn» og fire andre temaområder i oppdragsavtale av 23.01.19. De andre fire tematiske hovedområdene; ...
 • Mat og måltider 

  Melby, Line; Ambugo, Eliva Atieno (Oppsummering nr;16, Report, 2020)
  Leve hele livet beskrives som en reform for større matglede, og målet for myndighetene er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). For alle personer – ...
 • Sammenheng og overganger i tjenestene 

  Fredwall, Terje Emil; Dale, Bjørg; Nilsen, Elin Rogn; Strøm, Benedicte Sørensen (Oppsummering nr;18, Report, 2020)
  Reformen Leve hele livet, som Solberg II-regjeringen la frem i mai 2018, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir ...