Nye registreringer

 • Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)- kortversjon 

  Vossius, Corinna; Selbæk, Geir; Ydstebø, Arnt Egil; Benth, Jurate Saltyte; Godager, Geir; Lurås, Hilde; Bergh, Sverre (Report, 2015)
  Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015. Målsettingen med prosjektet er å kartlegge bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester, ...
 • Burden in Caregivers of Cognitively Impaired Older Adults Living in the Community: Methodological Issues and Determinants 

  Bédard, Michel; Pedlar, David; Martin, Nancy J.; Malott, Olga; Stones, Michael J. (Journal article, 2000)
  Considerable burden is reported by informal caregivers of older individuals with cognitive impairment. Significant progress in the understanding of determinants of this burden has been achieved. However, further progress ...
 • Helsehjelp til eldre 

  Solvoll, Betty-Ann; Devik, Siri Andreassen; Løkken, Bente Irene; Moe, Aud (Oppsummering nr;17, Report, 2020)
  Reformen Leve hele livet presenteres og beskrives i St.meld 15 (2017-2018)(Helse- og omsorgsdepartementet, 2018a). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har ...