Recent Submissions

 • Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: A systematic review and meta-analysis 

  Abbott, Rebecca A.; Whear, Rebecca; Thompson-Coon, Jo; Ukoumunne, Obioha C.; Rogers, Morwenna; Bethel, Alison; Hemsley, Anthony; Stein, Ken (Journal article, 2013)
  The need to improve the nutrition of the elderly living in long term care has long been recognised, but how this can best be achieved, and whether (and which) intervention is successful in reducing morbidity is less well ...
 • Rutiner for å vurdere ernærings­status i hjemme­sykepleien 

  Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Journal article, 2017)
  Bakgrunn: Undersøkelser viser at pasienter som får hjelp av hjemmesykepleien, kan være utsatt for underernæring. For å kartlegge ernæringsstatus utga Helsedirektoratet i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging ...
 • Mat og måltider 

  Melby, Line; Ambugo, Eliva Atieno (Oppsummering nr;16, Report, 2020)
  Leve hele livet beskrives som en reform for større matglede, og målet for myndighetene er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018). For alle personer – ...