Nye registreringer

 • Quality and safety in transitional care of the elderly: the study protocol of a case study research design (phase 1) 

  Aase, Karina; Laugaland, Kristin Alstveit; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (Journal article, 2013)
  Introduction Although international studies have documented that patients’ transitions between care providers are associated with the risk of adverse events and uncoordinated care, research directed towards the quality and ...
 • «Du har på en måte hatt besøk, vet du!» 

  Alnes, Rigmor Einang; Berg, Helen; Krøvel, Brit; Blindheim, Kari (Journal article, 2019)
  Bakgrunn: Mulighet for kontakt mellom pårørende og beboere i sykehjem kan være begrenset på grunn av avstander og beboernes begrensede evne til å anvende telefon. Videokommunikasjon er vanlig ellers i samfunnet, og dette ...
 • Sammenheng og overganger i tjenestene 

  Fredwall, Terje Emil; Dale, Bjørg; Nilsen, Elin Rogn; Strøm, Benedicte Sørensen (Oppsummering nr;18, Report, 2020)
  Reformen Leve hele livet, som Solberg II-regjeringen la frem i mai 2018, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir ...