Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Fellestrekk for virksomme tiltak mot ensomhet blant eldre 

  Førland, Oddvar; Dahm, Kristin Thuve (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
  Virksomme tiltak mot sosial isolasjon og ensomhet kjennetegnes av at de er tilpasset lokale forhold, involverer de eldre i planleggingen av tiltak og skaper engasjement. Det er konklusjonen i en oversiktsartikkel fra 2018 ...
 • Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten 

  Førland, Oddvar; Tvedt, Marianne Nesbjørg (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
  Klyngemøter i helsetjenesten (på engelsk « huddles ») med visualisering på tavler kan forbedre teamsamarbeid og tjenestekvalitet. Det er behov for mer forskning som skiller mellom ulike type klyngemøter og som også inkluderer ...
 • Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre 

  Dahm, Kristin Thuve; Førland, Oddvar (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
  Det kan se ut til at teknologi, sosial støtte og sosiale programmer kan bidra til å redusere ensomhet blant eldre, men konklusjonene er usikre og kan være vanskelig å generalisere til norske forhold. Forskningsomtalen er ...