Collections in this community

Recent Submissions

 • Sammenfatning av forskning gjort på anbefalinger for sykepleie til personer med frontotemporal demens i primærhelsetjenesten 

  Eid, Hege Rasmussen (Others, 2024)
  Førsteamanuensis Hege Rasmussen Eid ved Nord universitet har gjennomført en scoping review av internasjonal forskningslitteratur og nasjonale retningslinjer og behandlingsanbefalinger om anbefalt sykepleie ved frontotemporal ...
 • Fellestrekk for virksomme tiltak mot ensomhet blant eldre 

  Førland, Oddvar; Dahm, Kristin Thuve (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
  Virksomme tiltak mot sosial isolasjon og ensomhet kjennetegnes av at de er tilpasset lokale forhold, involverer de eldre i planleggingen av tiltak og skaper engasjement. Det er konklusjonen i en oversiktsartikkel fra 2018 ...
 • Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten 

  Førland, Oddvar; Tvedt, Marianne Nesbjørg (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
  Klyngemøter i helsetjenesten (på engelsk « huddles ») med visualisering på tavler kan forbedre teamsamarbeid og tjenestekvalitet. Det er behov for mer forskning som skiller mellom ulike type klyngemøter og som også inkluderer ...
 • Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre 

  Dahm, Kristin Thuve; Førland, Oddvar (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
  Det kan se ut til at teknologi, sosial støtte og sosiale programmer kan bidra til å redusere ensomhet blant eldre, men konklusjonene er usikre og kan være vanskelig å generalisere til norske forhold. Forskningsomtalen er ...