Collections in this community

Recent Submissions

 • Kroppsvask i sjukepleia 

  Boge, Jeanne Helene (Doctoral thesis, 2008)
  Då moderne sjukepleie oppstod i siste halvdel av 1800-talet, var det vanleg at helsepersonell argumenterte for kroppsvask ved hjelp av ulike hygieneteoriar. Etter 1960 har sjukepleiefaget også argumentert for kroppsvask ...
 • Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar 

  Boge, Jeanne Helene (Rapportserien;11/2014, Report, 2014)
  Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader ...
 • Dusjing i sjukeheim- Eit historisk og notidig perspektiv 

  Boge, Jeanne Helene (Journal article, 2019)
  Intervju med bebuarar og helsefagarbeidarar i ein norsk sjukeheim viser at pleietrengjande kunne vere misnøgd med dusj kvar 14. dag. Bebuarane var fødde i perioden 1915 – 1935, og misnøyen med vaskepraksisane kan ha samband ...
 • Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter 

  Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna (Journal article, 2019)
  Unskilled nursing staff in Norway, often women with an immigrant background, are offered adult training programs in nursing. The theoretical part of the education can be done as a part time study over one to two years. ...
 • The Impact of Bathroom Design on Privacy for Users with Special Needs 

  Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna (Journal article, 2017)
  The aim of this article is to gain an understanding of the relations between the design of bathrooms and the use of the toilet with privacy when residents are unsteady, visually impaired and/or have dementia. The background ...
 • Den kroppsnære pleierelasjonen: Pasientar sine opplevingar av pleie dei fekk som nyopererte 

  Boge, Jeanne Helene (Master thesis, 1999)
  Dette er ein studie om nyopererte pasientar sine erfaringar med den kroppsnære pleie etter ein større tarm operasjon. Studien som er basert på intervju med 12 pasientar (åtte menn og fire kvinner)viser at pleiarane hadde ...
 • An intervention to improve the oral health of residents in an aged care facility led by nurses 

  Blinkhorn, F.A.; Weingarten, L.; Boivin, L.; Plain, J.; Kay, M. (Journal article, 2011)
  Introduction: The growing population of elderly people is impacting on overstretched dental services in many countries, as many individuals are retaining natural teeth and may have dentures or implants, all of which influence ...
 • What Was (Also) at Stake When a Robot Bathtub Was Implemented in a Danish Elder Center: A Constructivist Secondary Qualitative Analysis 

  Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten (Journal article, 2016)
  Assistive technologies are often considered to be passive tools implemented in targeted processes. Our previous study of the implementation of the robot bathtub in a Danish elder center suggested that purposeful rationality ...
 • Attitudes to a robot bathtub in Danish elder care:A hermeneutic interview study 

  Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Frederiksen, Anne‐Marie Skovsgaard; Lomborg, Kirsten (Journal article, 2015)
  In Western countries, assistive technology is implemented on a large scale in elder care settings. Only a few studies have attempted to explore the different attitudes to assistive technology among various groups of users. ...
 • Forebygging av fotsår hos pasienter med diabetes 

  Bakken, Linda N.; Lerdal, Anners; Øverby, Gerd-Ellen; Hamborg, Kari Steinseth (Journal article, 2006)
  The progression of diabetes is often accompanied by complications which can include leg and foot ulcers. The increase in the prevalence and incidence of diabetes has serious implications for the management of subsequent ...
 • Kroppslege vask og stell-tenester - En oppsummering av kunnskap 

  Boge, Jeanne (Oppsummering nr;20, Peer reviewed, 2020)
  Formålet med denne oppsummeringa er å samle kunnskap som pleiepersonell kan bruke både klinisk og politisk i arbeidet med å optimalisere kroppslege vask og stelltenester. Analysane er basert på fylgjande spørsmål: Korleis ...