• Bygge ned og bygge annerledes 

      Dale, Karl Yngvar; Ødegård, A.; Iversen, H.P.; Bjørkly, S.; Nesje, S.V. (Journal article, 2011)
      Det gis en presentasjon av seks ulike tiltak innen psykisk helsearbeid som har blitt utviklet i Nordmøre og Romsdal i den perioden Opptrappingsplanen har virket. Opptrappingsplanen la føringer for hvordan man skulle ...