• Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til 80-åringer i Trondheim kommune 

      Oldervoll, L.M.; Klungerbo, B.; Sødal, A.B.; Ødegård, I.; Lillefjell, M. (Others, 2014)
      Trondheim kommune tilbyr helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk (HFHB) til alle innbyggere uten omsorgstjenester i kommunen det året de fyller 80 år. Hensikten med denne studien er å få innsikt i hva som karakteriserer ...