• Fall og velferdsteknologi 

   Skyer, Tove Holst; Øderud, Tone; Ausen, Dag (Report, 2015)
   Gjennom prosjektet "Fall og velferdsteknologi" har medarbeidere i Skien kommune testet ut løsninger for varsling av fall eller situasjoner med fallrisiko for bruker. Hensikten med uttestingen har vært å få kunnskap om ...
  • Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune 

   Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Sørensen, Elisabeth; Stanarevic, Marija (SINTEF rapport;A27871, Report, 2016)
   Larvik kommune har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og ...
  • Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens 

   Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Dahl, Yngve; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Dale, Øystein; Grut, Lisbet (SINTEF rapport;A27154, Report, 2016)
   Kommunene ønsker gjennom sine tjenester å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for personer med demens. Utvikling og etablering av en varslings- og lokaliseringstjeneste er et viktig ledd i dette arbeidet. ...
  • Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune 

   Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May (SINTEF rapport;A28137, Report, 2017)
   Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet ...