• Feil i medikamentkortene – en helserisiko? 

      Jensen, Svein Arthur; Øien, Torbjørn; Jacobsen, Geir; Johnsen, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2003)
      Bakgrunn: for pasienter som får medisiner administrert via hjemmesykepleien, er det en forutsetning for forsvarlig medisinsk praksis at medikamentkortene i journalene hos fastlege og i hjemmesykepleien stemmer overens. ...