• Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 

      Guttormsen, Anne Berit; Hensrud, Anne; Irtun, Øivind; Mowé, Morten; Sørbye, Liv Wergeland; Thoresen, Lene; Øien, Henriette; Alhaug, Johanne; Smedshaug, Guro Berge (Nasjonale faglige retningslinjer;IS-1580, Others, 2013)
      Retningslinjen omfatter anbefalinger om identifisering og behandling av underernærte samt pasienter i ernæringsmessig risiko i sykehus, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.