• FALL-FOREBYGGING 

      Teigen, Synnøve (Report, 2014)
      Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, deltok i 2012-13, i den nasjonale pasientsikkehetskampanjen «I trygge hender», sammen med Bergen kommune. Satsningsområdet var «Forebygging av fall i ...