• Trykksår kan enkelt forebygges 

      Tempel, K. (Journal article, 2013)
      I Danmark utfører man forskningsbasert sykepleie ved å screene alle pasienter som legges inn for å forebygge trykksår. Screeningen blir gjort samme som dag pasienten innlegges, slik at han eller hun kan få den korrekte ...