• Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet 

      Saunes, Ingrid Sperre; Svendsby, Per Otto; Mølstad, Kathy; Thesen, Janecke; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2010)
      Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet tok i november 2007 initiativ til å danne en arbeidsgruppe for begrepsbruk innen pasientsikkerhet. Målet med arbeidsgruppens ...