• Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem 

   Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri A.; Førland, Oddvar; Krane, Martin S.; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene (Rapportserien;1/2021, Report, 2021)
   MÅL Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, ...
  • Spenningsfeltet mellom standardisering, variasjon og prioritering i norske sykehjem 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette (Journal article, 2018)
   Etablering av tjenestestandarder har til hensikt å regulere, endre og forbedre fagutøveres arbeid, noe som skal føre til at tjenestene får jevnere og bedre kvalitet. Standarder i den norske helse- og omsorgssektoren er ...