• GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker 

   Bøthun, S.; Øderud, T.; Grut, L. (Journal article, 2017)
   Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av ...
  • Trygge spor 

   Ausen, D.; Svagård, I.; Øderud, T.; Holbø, K.; Bøthun, S. (Report, 2013)
   Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever store ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. Det er anslagsvis 70 000 personer med demensdiagnose i Norge, og mange ...