• Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia 

   Kousa, Kirsti; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil (Journal article, 2016)
   Hensikten med denne studien var å undersøke endring og kontinuitet i engasjement i livet til mennesker med demens. Ideen om meningsfylte aktiviteter er ofte brukt i sykepleieforskning, men få studier har blitt utført på ...
  • Familie og kontinuitet; pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom 

   Drageset, Ingrid; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn (Journal article, 2012)
   Artikkelen bygger på intervju av nære pårørende om livsløpet til pasienter med demenssykdom som bor i sykehjem i Nord-Norge. De pårørende ble spesielt spurt om pasientenes vaner, interesser og aktiviteter gjennom livsløpet. ...