• Driving forces for home-based reablement: a qualitative study of older adults’ experiences 

   Hjelle, K.M.; Tuntland, H.; Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   As a result of the ageing population worldwide, there has been a growing international interest in a new intervention termed ‘reablement’. Reablement is an early and time-limited home-based intervention with emphasis on ...
  • Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem 

   Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri A.; Førland, Oddvar; Krane, Martin S.; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene (Rapportserien;1/2021, Report, 2021)
   MÅL Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, ...
  • Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study 

   Danielsen, Britt V.; Sand, Anne M.; Rosland, Jan H.; Førland, Oddvar (Journal article, 2018)
   Background Norway has one of the lowest home death rates in Europe. However, it is the health authorities´ ambition to increase this by facilitating palliative care at home. The aim of this study was to achieve more ...
  • Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study 

   Danielsen, Britt V.; Sand, Anne M.; Rosland, Jan H.; Førland, Oddvar (Journal article, 2018)
   Background Norway has one of the lowest home death rates in Europe. However, it is the health authorities´ ambition to increase this by facilitating palliative care at home. The aim of this study was to achieve more ...
  • Fellestrekk for virksomme tiltak mot ensomhet blant eldre 

   Førland, Oddvar; Dahm, Kristin Thuve (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
   Virksomme tiltak mot sosial isolasjon og ensomhet kjennetegnes av at de er tilpasset lokale forhold, involverer de eldre i planleggingen av tiltak og skaper engasjement. Det er konklusjonen i en oversiktsartikkel fra 2018 ...
  • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 8;, Research report, 2017)
   Oppsummeringen inkluderer 94 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. ØKENDE UTBREDELSE, MEN IKKE LOVPLIKTIG FOR ...
  • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre - En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 8, Research report, 2017)
   Oppsummeringen inkluderer 94 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. ØKENDE UTBREDELSE, MEN IKKE LOVPLIKTIG FOR ...
  • Frivillighet i palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Steinseide, Evy Gangstø; Førland, Oddvar (Oppsummering nr;38, Research report, 2023)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om frivillighet i palliativ omsorg i kommunene. Frivillighet i palliativ omsorg dreier seg om ubetalt innsats for personer med kort forventet levetid. Innsatsen kan for eksempel ta form ...
  • Frivillighet i palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Evy Gangstø, Steinseide; Førland, Oddvar (Oppsummering nr;38, Research report, 2023)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om frivillighet i palliativ omsorg i kommunene. Frivillighet i palliativ omsorg dreier seg om ubetalt innsats for personer med kort forventet levetid. Innsatsen kan for eksempel ta form ...
  • Hjemmetjenestene i Norge i et befolknings- og brukerperspektiv. En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015 

   Førland, Oddvar; Folkestad, Bjarte (Research report, 2016)
   Denne rapporten viser analyser av den til nå største norske spørreundersøkelsen om befolkningens og brukernes vurderinger av kommunale hjemmetjenester. Hjemmetjenestene er en vesentlig samfunnsinstitusjon i Norge som omlag ...
  • Hjemmetjenestene i Norge i et befolknings-og brukerperspektiv. En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015 

   Førland, Oddvar; Folkestad, Bjarte (Rapportserien;1/2016, Report, 2016)
   BAKGRUNN OG INNHOLD Hjemmetjenesten har fått en stadig mer sentral rolle i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og er større enn institusjonstjenestene både når det gjelder ressursinnsats og antall brukere. De siste ...
  • Hverdagsrehabilitering – En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 2, Research report, 2016)
   Oppsummeringen inkluderer 112 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet. UTVIDET REHABILITERINGSTILBUD I HJEM OG NÆRMILJØ Personer med funksjonsfall, og særlig eldre, ...
  • Hverdagsrehabilitering – En oppsummering av kunnskap 

   Førland, Oddvar; Skumsnes, Randi (Oppsummering;nr 2, Research report, 2016)
   Oppsummeringen inkluderer 112 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet. UTVIDET REHABILITERINGSTILBUD I HJEM OG NÆRMILJØ Personer med funksjonsfall, og særlig eldre, ...
  • Normtider til besvær 

   Førland, Oddvar; Fagertun, Anette; Hansen, Roar; Kverndokk, Snorre (Rapportserien;04/2017, Report, 2017)
   KONKLUSJONER: • Reduksjonen av normtider i Bergen kommune har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie fra 2015-2016 (8,5 %). Antall brukere gikk ned med 0,3 %. Gjennomsnittlig antall tildelte ...
  • Normtider til besvær 

   Førland, Oddvar; Fagertun, Anette; Hansen, Roar; Kverndokk, Snorre (Rapportserien;4/2017, Report, 2017)
   KONKLUSJONER: • Reduksjonen av normtider i Bergen kommune har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie fra 2015-2016 (8,5 %). Antall brukere gikk ned med 0,3 %. Gjennomsnittlig antall tildelte ...
  • Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial 

   Tuntland, H.; Espehaug, Birgitte; Førland, Oddvar; Hole, A.D.; Kjerstad, E.; Kjeken, I. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Abstract Background: as a result of the ageing population, there is an urgent need for innovation in community health-care in order to achieve sustainability. Reablement is implemented in primary care in some Western ...
  • Reablement in community-dwelling older adults: a randomised controlled trial 

   Tuntland, H.; Aaslund, M.; Espehaug, Birgitte; Førland, Oddvar; Kjeken, I. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Se: http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-015-0142-9
  • Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway 

   Langland, E.; Tuntland, H.; Førland, Oddvar; Aas, Eline; Folkestad, Bjarte; Jacobsen, Frode Fadnes; Kjeken, I. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Se: http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-015-0108-y
  • Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten 

   Førland, Oddvar; Tvedt, Marianne Nesbjørg (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
   Klyngemøter i helsetjenesten (på engelsk « huddles ») med visualisering på tavler kan forbedre teamsamarbeid og tjenestekvalitet. Det er behov for mer forskning som skiller mellom ulike type klyngemøter og som også inkluderer ...
  • Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre 

   Dahm, Kristin Thuve; Førland, Oddvar (Forskningsomtaler;, Others, 2022)
   Det kan se ut til at teknologi, sosial støtte og sosiale programmer kan bidra til å redusere ensomhet blant eldre, men konklusjonene er usikre og kan være vanskelig å generalisere til norske forhold. Forskningsomtalen er ...