• Alkoholbruk blant eldre: En oppsummering av kunnskap 

   Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad (Oppsummering nr;33, Research report, 2023)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om alkoholbruk blant eldre, basert på Arksey og O’Malleys metodiske rammeverk for scoping reviews. Oppsummeringen inkluderer 51 forsknings- og utviklingsarbeider som har empiri fra ...
  • Alkoholbruk blant eldre: En oppsummering av kunnskap 

   Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad (Oppsummering nr;33, Research report, 2023)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om alkoholbruk blant eldre, basert på Arksey og O’Malleys metodiske rammeverk for scoping reviews. Oppsummeringen inkluderer 51 forsknings- og utviklingsarbeider som har empiri fra ...
  • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen - En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

   Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty-Ann; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;27, Report, 2021)
   I arbeidet med kunnskapsnotatene har forskere ved SOF jobbet med å samle og sammenfatte kunnskap. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire ...
  • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen - En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

   Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty-Ann; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid Ouahyb (Oppsummering nr;27, Report, 2021)
   I arbeidet med kunnskapsnotatene har forskere ved SOF jobbet med å samle og sammenfatte kunnskap. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire ...
  • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom - En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline; Nilsen, Elin Rogn; Fredwall, Terje Emil (Oppsummering;nr 5, Research report, 2017)
   Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre med kronisk sykdom i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten. Oppsummeringen inkluderer ...
  • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – En oppsummering av kunnskap 

   Danielsen, Kjersti Karoline; Nilsen, Elin Rogn; Fredwall, Terje Emil (Oppsummering; nr 5, Research report, 2017-05)
   Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre med kronisk sykdom i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten. Oppsummeringen inkluderer ...
  • Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse - En oppsummering av kunnskap 

   Fredwall, Terje Emil (Oppsummering;nr 10;, Research report, 2018)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for voksne personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Den identifiserer og presenterer relevante faglige, juridiske og politiske dokumenter ...
  • Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse - En oppsummering av kunnskap 

   Fredwall, Terje Emil (Oppsummering;nr 10;, Research report, 2018)
   Dette er en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for voksne personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Den identifiserer og presenterer relevante faglige, juridiske og politiske dokumenter ...
  • Sammenheng og overganger i tjenestene 

   Fredwall, Terje Emil; Dale, Bjørg; Nilsen, Elin Rogn; Strøm, Benedicte Sørensen (Oppsummering nr;18, Report, 2020)
   Reformen Leve hele livet, som Solberg II-regjeringen la frem i mai 2018, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir ...
  • Sammenheng og overganger i tjenestene - Kunnskapsnotat 

   Fredwall, Terje Emil; Dale, Bjørg; Nilsen, Elin Rogn; Strøm, Benedicte Sørensen (Oppsummering nr;18, Report, 2020)
   Reformen Leve hele livet, som Solberg II-regjeringen la frem i mai 2018, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de ...
  • Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem 

   Olsen, Rose Mari; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Førland, Oddvar; Moholt, Jill-Marit (Rapportserien;01/2023, Report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og omhandler ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i norske sykehjem. Rapporten er basert på et forskningsprosjekt som er gjennomført av Senter ...
  • Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen 

   Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil; Cappelen, Kathrine; Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (Others, 2023)
   Helse- og omsorgstjenestene i kommunen er i kontinuerlig utvikling. I løpet av de siste tjue årene har det kommet en rekke reformer og nasjonale strategier som har gitt kommunene flere oppgaver, og med det også økte ...