• Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem 

   Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri A.; Førland, Oddvar; Krane, Martin S.; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene (Rapportserien;1/2021, Report, 2021)
   MÅL Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, ...
  • Ledelse, pasientsikkerhetskultur og utelatt helse- og omsorgshjelp i sykehjem 

   Olsen, Rose Mari; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Førland, Oddvar; Moholt, Jill-Marit (Rapportserien;1/2024, Report, 2024)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og omhandler ledelse, pasientsikkerhet og utelatt helsehjelp i sykehjem. Rapporten er basert på et forskningsprosjekt som er gjennomført av Senter for omsorgsforskning ...
  • Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem 

   Olsen, Rose Mari; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Førland, Oddvar; Moholt, Jill-Marit (Rapportserien;01/2023, Report, 2023)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og omhandler ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i norske sykehjem. Rapporten er basert på et forskningsprosjekt som er gjennomført av Senter ...