• Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus? 

   Ribu, Lis; Trollebø, Ellinor; Alstad, Elisabeth; Bratlie, Stig; Husby, Gerd Helen; Langfald, Gro; Lykke, Paula; Fagermoen, May Solveig (Journal article, 2010)
   Studiens bakgrunn: I nylig publiserte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring anbefales at alle pasienter skal screenes for ernæringsmessig risiko. Hensikt: Å teste interrater ...
  • Pilotstudie av trykksårprevalens i et norsk sykehus 

   Bjøro, Karen; Ribu, Lis (Journal article, 2009)
   Bakgrunn: Trykksår (TS) er en hyppig, men unngåelig, hendelse med alvorlige konsekvenser for pasientens helse og velvære og som medfører økte helseutgifter. Data om TS-prevalens i norske sykehus er meget begrenset. Hensikt: ...