• Energirike smoothies til pasienter i sykehjem 

      Salomonsen, Siv Janne C.; Berland, Astrid; Bentsen, Signe Berit (Journal article, 2017)
      Bakgrunn: Eldre pasienter i sykehjem er utsatt for å bli underernærte, og det har vist seg at energirike smoothies kan være et supplement til energirik og næringstett mat for å forebygge og behandle underernæring. Hensikt: ...