• Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast 

      Melheim, Bente Gunn; Sandvoll, Anne Marie (Journal article, 2017)
      Bakgrunn: Halvparten av dei eldre med heimesjukepleie er underernærte eller står i fare for å bli det. Nasjonale faglege retningslinjer og Kosthandboka gir råd om korleis helsetenesta kan førebygge og behandle underernæring. ...