• Trygge spor 

   Ausen, D.; Svagård, I.; Øderud, T.; Holbø, K.; Bøthun, S. (Report, 2013)
   Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever store ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. Det er anslagsvis 70 000 personer med demensdiagnose i Norge, og mange ...
  • Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene 

   Farshchian, B.; Øderud, T.; Svagård, I.; Ausen, D. (SINTEF rapport;A26542, Report, 2014)
   Forsknings- og innovasjonsspørsmål for pilotering av velferdsteknologiDenne rapporten beskriver fem fremtidsbilder for bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. Deretter beskrives flere forskningsproblemer og ...