• Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem 

   Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri A.; Førland, Oddvar; Krane, Martin S.; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene (Rapportserien;1/2021, Report, 2021)
   MÅL Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, ...
  • Kartlegging av helse- og omsorgsbehov blant innsatte i fengsel 

   Magnussen, Siv Fladsrud; Tingvold, Laila (Rapportserien;01/2022, Report, 2022)
   I tidsrommet februar til august 2021 arbeidet to forskere med kartlegging av behovet for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsler og undersøkelser om samarbeidet mellom kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten ...
  • Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger - Rapport til Helsedirektoratet 

   Tingvold, Laila; Melby, Line (Rapportserien;3/2021, Report, 2021)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning øst gjennomført en kartlegging av det medisinskfaglige tilbudet i heldøgns omsorgsboliger. Oppdraget har bakgrunn i at det tidligere er gjennomført undersøkelser ...