• ‘‘Hitting the wall’’: Lived experiences of mental health crises 

      Borg, Marit; Karlsson, Bengt; Lofthus, A.-M.; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Norge beveger seg mot mer levering av hjemmebaserte tjenester innenfor psykisk helsearbeid, og mer kunnskap trengs om forståelser av psykisk helse og krise - og effektive måter å håndtere kriser i hjemmet. Målet med ...