• The nature of recovery as lived in everyday experience 

      Borg, Marit; Davidson, Larry (Journal article; Peer reviewed, 2008)
      Recovery ved alvorlig psykisk lidelse blir ofte sett på som en individuell prosess. Nyere forskning har begynt å utforske recovery som en sosial prosess. Som en videre utforskning undersøker denne artikkelen prosesser i ...