• Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer 

      Austvoll- Dahlgren, A.; Johansen, M. (Journal article, 2013)
      Artikkelen tar for seg brukermedvirkning og brukerkunnskap. Den sentrale arenaren for medvirkning er møtet mellom pasient og helsearbeider, men også systemnivå og politisk nivå er viktige arenaer. Artikkelen konkluderer ...