• Mangelfull medisinsk informasjon er vanlig ved innkomst på sykehjem 

      Bollig, G.; Ester, A.; Landro, I.S. (Journal article, 2010)
      Studiens bakgrunn: Sykehjemspasienter er ofte gamle, multimorbide og mange lider av demens. Mange er ikke i stand til å gi pålitelige opplysninger om sin egen helse og medisinering. De fleste trenger medisinsk oppfølging ...