• Hvordan har hjemmetjenesten i Sogn og Fjordane tilpasset seg samhandlingsreformen? 

      Øyen, K.R.; Corneliussen, H.G.; Sunde, O.S.; Mittenmeier, E.; Strand, G.L.; Solheim, M.; Ytrehus, S. (HiSF-Rapport;1/2015, Research report, 2015)
      På oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, har Avdeling for helsefag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Vestlandsforskning (VF) gjennomført en undersøkelse av hjemmetjenestene rettet mot eldre i Sogn og Fjordane ...