• Samarbeidsavtaler og samarbeid om utskrivning av pasienter 

   Gautun, H.; Martens, C.T.; Veenstra, M. (Journal article, 2016)
   Helse- og omsorgstjeneste­loven som trådte i kraft 1. januar 2012, pålegger helseforetak og kommuner å inngå bindende samarbeidsavtaler. Formålet med disse samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom kommuner og ...
  • Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser 

   Bjørkquist, C.; Hansen, G.V. (Journal article, 2017)
   Denne artikkelen studerer pårørendes rolle i samarbeidet om et godt tjenestetilbud til brukere med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-brukere). Pårørende er både ressurs, premissleverandør og tjenesteyter, ...