• Vurdering av ernæringsstatus – et sykepleiefaglig ansvar i hjemmesykepleien 

      Meyer, Siri Elisabeth; Velken, Rannveig; Jensen, Liv H.E. (Journal article, 2017)
      Bakgrunn: Anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring pålegger hjemmesykepleierne å vurdere ernæringsmessig risiko ved innleggelse eller vedtak, og deretter månedlig. ...