• Fremtidens alderdom og ny teknologi 

      Teknologirådet (Rapport;1/2009, Report, 2009)
      Regjeringen er tydelig når den understreker hvilken demografisk utfordring vi står ovenfor, både i samfunnet generelt, og i helse og omsorgstjenestene spesielt. Perspektivmeldingen 2009 gir et godt bilde av hvilke utfordringer ...