• GPS som hjelpemiddel for personer med orienteringsvansker 

      Bøthun, S.; Øderud, T.; Grut, L. (Journal article, 2017)
      Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av ...