• Lindåsprosjektet 

      Bjørkheim, K.; Baravelli, H.; Sætre, T.; Berge, M.; Jacobsen, F.F.; Øvsthus, K. (Report, 2016)
      INNOVASJON I LINDÅS KOMMUNE Demografiske endringar med fleire yngre brukarar, fleire med kroniske sjukdommar og eit aukande tal eldre skaper nye utfordringar for helse og omsorgstenestene. Politiske føringar legg opp til ...