• Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi 

      Bergstrøm, R.; Rosenlund, T.; Blindheim, H.; Birketvedt, J.; Frantzen, L.; Jonassen, S.; Unneland, B.; Tangen, U.; Løyning, K.; Seland, E.; Finne, F. (Rapport;IS-2200, Report, 2014)
      Velferdsteknologi kan gi mange, uansett alder, mulighet for å bo hjemme under trygge forhold dersom man blir syk, behøver omsorg eller bare ønsker mulighet til å bo hjemme i en sen fase i livet.