• Sammenheng og overganger i tjenestene - Kunnskapsnotat 

   Fredwall, Terje Emil; Dale, Bjørg; Nilsen, Elin Rogn; Strøm, Benedicte Sørensen (Oppsummering nr;18, Report, 2020)
   Reformen Leve hele livet, som Solberg II-regjeringen la frem i mai 2018, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de ...
  • Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

   Devik, Siri Andreassen; Olsen, Rose Mari (Oppsummering;11/2018, Peer reviewed, 2018-11)
   Utfordringsbildet Underernæring er et betydelig problem blant eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Forekomsten av underernæring varierer fra 20 til 71 % blant sykehjemspasienter, og 20–78 % befinner seg ...