• Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap 

      Danielsen, Kjersti Karoline (Oppsummering nr;24, Peer reviewed, 2021)
      Denne oppsummeringen gir et innblikk i fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid for voksne. Den beskriver forsknings- og utviklingsarbeid, lover og forskrifter, offentlige dokument og annet materiale ...