• Frivillighet i palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap 

      Evy Gangstø, Steinseide; Førland, Oddvar (Oppsummering nr;38, Research report, 2023)
      Dette er en oppsummering av kunnskap om frivillighet i palliativ omsorg i kommunene. Frivillighet i palliativ omsorg dreier seg om ubetalt innsats for personer med kort forventet levetid. Innsatsen kan for eksempel ta form ...