• Avstandsoppfølging som velferdsteknologi - En oppsummering av kunnskap 

      Solberg, Mads (Oppsummering nr;25, Research report, 2021)
      Denne kunnskapsoppsummeringen omhandler bruk av avstandsoppfølging, en type velferdsteknologi som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Oppsummeringen handler i hovedsak om hvordan slik teknologi har blitt benyttet i ...