Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNOU Norges Offentlige Utredninger
dc.date.accessioned2017-06-07T12:32:13Z
dc.date.available2017-06-07T12:32:13Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationhttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-03/id152579/
dc.identifier.isbn8258308246
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444713
dc.descriptionNOUens hovedformål er å vurdere samhandlingen mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og vurdere endringer i rammebetingelsene for å bedre samhandlingen.
dc.description.abstractNOUen kartlegger og vurderer hvordan oppgaveløsningen i helsetjenesten fungerer for pasientgrupper med behov for helhetlige, langvarige og koordinerte tjenester. Vurderingen legger vekt på: pasientenes erfaringer, kommunenes og sykehusenes erfaringer, kompetanse -og utdanningsbehovet i den kommunale helsetjenesten, eksempler på gode og effektive samarbeidsmodeller, prosedyrene (saksbehandlingen) for innskrivning av pasienter til spesialisthelsetjenesten og utskrivning til kommunale tilbud (informasjonsflyten mellom nivåene), betydningen av ulik finansiering og organisering av kommunenes og statens helsetjenester.
dc.language.isonor
dc.subjecthelhetlig helsetjeneste
dc.subjectbruker
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectpasient
dc.subjectsammenheng
dc.subjectsammenhengende helsetjeneste
dc.subjectsamhandling
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectpsykisk helsevern
dc.subjectpolitikk
dc.subjectspesialisthelsetjeneste
dc.subjectkommuner
dc.subjectkommunale tilbud
dc.titleNOU Norges offentlige utredninger 2005:3 Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste.
dc.typeOthers


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel