Show simple item record

dc.contributor.authorNess, Ottar
dc.contributor.authorEdwards, Victoria Ibabao
dc.contributor.authorKarlsson, Bengt
dc.date.accessioned2017-10-18T10:36:44Z
dc.date.available2017-10-18T10:36:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNess, Ottar N., Edwards, Victoria Ibabao, E., & Karlsson, Bengt K. (2017). Reell brukermedvirkning eller bare ord? – En forskningsbasert evaluering av bruk av tjenestedesign i brukermedvirkning ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. http://hdl.handle.net/11250/2436469nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460740
dc.description.abstractBakgrunn: Denne rapporten er en forskningsbasert evaluering av om metoden «tjenestedesign» gir reell brukermedvirkning i utviklingen av psykiske helsetjenester. Målgruppen for evalueringen er brukere og representanter for de lokale brukerrådene som har vært involvert i prosjektet «Endret skjerming. Økt verdighet og åpenhet» og «Hjelp meg, det haster» ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Extrastiftelsen har gitt midler for å kunne evaluere hvordan brukerne vurderer sin deltagelse i tjenestedesignprosessen, og spesielt om metoden tjenestedesign oppleves å gi reell brukermedvirkning. I tillegg er det evaluert om deres erfaringer er sentrale i de foreslåtte endringene. Metode: Denne forskningsbaserte evalueringen ble gjennomført med bruk av fokusgruppeintervjuer, individuelle dybdeintervjuer og telefonintervjuer. I tillegg fylte alle deltakerne ut et skjema for å hente inn bakgrunnsinformasjon, demografiske data og en kvantitativ vurdering av noen utvalgte påstander om hva deltakerne mener om brukermedvirkning. Funn: Studiens funn er følgende tre hovedtemaer: (1) Tjenestedesign oppleves som inspirerende og skaper samarbeid, (2) Tjenestedesignerne bidro til å skape reell brukermedvirkning, og (3) Barrierer for reell brukermedvirkning i tjenestedesign som metode slik det er gjennomført i dette prosjektet. Funnene viser at deltakerne opplever at de blir tatt på alvor i tjenestedesignprosessen. Deltakerne beskrev at tjenestedesign er en prosess som legger til rette for aktiv deltakelse fra både brukere og tjenesteytere, der informasjonsdeling og reelle valg av løsninger er sentrale elementer. Funnene viser også at det er viktig at de er flere med bruker- og pårørendeerfaring med i prosjektene, slik at de ikke blir i mindretall. Dette er viktig for å skape reell brukermedvirkning. Konklusjon: Studien viser at deltakerne var svært fornøyde med å delta i to prosjekter som har benyttet tjenestedesign som tilnærming. Funnene fremhever at tjenestedesign bidrar til aktiv deltakelse, motivasjon, inspirasjon og kreativitet i prosjektene og bidrar til reell brukermedvirkning. Brukerne har opplevd seg lyttet til og respektert, og deres innspill har hatt betydning for prosjektenes utvikling og sluttresultat. Funnene viser også at det er viktig at de er flere med bruker- og pårørendeerfaring med i prosjektene, slik at de ikke blir i mindretall. Dette er viktig for å skape reell brukermedvirkning.nb_NO
dc.relation.ispartofseriesSFPR-forskningsrapport;3
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.titleReell brukermedvirkning eller bare ord? – En forskningsbasert evaluering av bruk av tjenestedesign i brukermedvirkning ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehusnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.localcodemåsjekkes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record