Show simple item record

dc.contributor.authorHelsedirektoratet
dc.date.accessioned2017-10-18T11:12:28Z
dc.date.available2017-10-18T11:12:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHelsedirektoratet (2014). Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). IS-2156. Helsedirektoratet, Oslo. https://www.helsebiblioteket.no/innhold/lenker/retningslinjer-og-veiledere/psykisk-helse/organisering-og-praksis-i-ambulante-akutteam-ved-distriktspsykiatriske-sentre-dpsnb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460784
dc.description.abstractDet er et mål at tjenestene støtter opp under pasientens egenmestring, og at befolkningen vet hvor de kan få hjelp når de trenger akutt psykisk helsehjelp og akutt hjelp for alvorlige rusmiddelproblemer. Videre er det viktig at befolkningen sikres nødvendig akutt hjelp av god kvalitet og opplever helhetlige og fleksible tjenestetilbud der kommune og spesialisthelsetjeneste samhandler. Det er ikke diagnosen som avgjør på hvilket nivå pasienten bør få et tilbud, men pasientens tilstand ut fra alvorlighetsgrad når det gjelder symptomer, funksjon og risiko. Ambulante tiltak skal ikke erstatte innleggelse i døgnavdeling der dette er nødvendig. Helseforetakene må dimensjonere de ulike tilbudene slik at kravet til faglig forsvarlig behandling til enhver tid sikres.nb_NO
dc.publisherHelsedirektoratetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesIS-2156;
dc.subjectambulante akutteamnb_NO
dc.subjectDPSnb_NO
dc.subjectakutte psykiske krisernb_NO
dc.titleOrganisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)nb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record