Show simple item record

dc.contributor.authorRibu, Lis
dc.contributor.authorTrollebø, Ellinor
dc.contributor.authorAlstad, Elisabeth
dc.contributor.authorBratlie, Stig
dc.contributor.authorHusby, Gerd Helen
dc.contributor.authorLangfald, Gro
dc.contributor.authorLykke, Paula
dc.contributor.authorFagermoen, May Solveig
dc.date.accessioned2018-03-19T13:29:05Z
dc.date.available2018-03-19T13:29:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationRibu, L., Trollebø, E., Alstad, E., Bratlie, S., Husby, G., Landfald, G., . . . Fagermoen, M. (2010). Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus? Sykepleien Forskning, 5(2), 120-128.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2491069
dc.description.abstractStudiens bakgrunn: I nylig publiserte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring anbefales at alle pasienter skal screenes for ernæringsmessig risiko. Hensikt: Å teste interrater reliabiliteten (IRR) ved bruk av screeninginstrumentene Nutrition Rating Scale 2002 (NRS2002) og Subjective Global Assessment Tool (SGA) i spesialisthelsetjenesten. Metode: Sykepleiere og sykepleiestudenter fikk opplæring i bruk av aktuelle screeninginstrumenter. De fylte ut instrumentene uavhengig av hverandre, og IRR ble kalkulert med Kappa (K) test. Alle voksne hospitaliserte pasienter som var inneliggende på kirurgiske-, medisinske-, geriatrisk- eller akutte avdelinger som hadde sykepleiestudenter ble inkludert. Resultat: Til sammen 220 pasienter ble kartlagt gjennom ett døgn. Pasientene var >18 år, og innlagt på somatiske klinikker som hadde sykepleiestudenter. IRR mellom sykepleiere og studenter var lav, med en K=0,54 med NRS2002 og K=. 0,51 med SGA. Sykepleierne vurderte 34,3 prosent av pasientene som risikoutsatte med NRS 2002, og 33 prosent som risikoutsatte med SGA. Det var god overensstemmelse i sykepleiernes vurdering av risikoutsatthet med de to instrumentene (K= 73). Konklusjon: IRR mellom sykepleiere og studenter i registrering av underernæring med NRS 2002 og SGA var moderat. Det er behov for videre forskning for å få mer kunnskap om bakgrunnen for manglende overensstemmelse i skåringer ved bruk av disse instrumentene.nb_NO
dc.publisherSykepleien Forskningnb_NO
dc.subjectunderernæringnb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectundersøkelsenb_NO
dc.titleEr det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.pagenumber120-128nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0071


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record