Show simple item record

dc.contributor.authorFodstad, H.
dc.contributor.authorChristiansen, B.
dc.date.accessioned2018-06-05T09:17:52Z
dc.date.available2018-06-05T09:17:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationFodstad, H., & Christiansen, B. (2014). Hva kan kjennetegne oppfatninger av personer med rus- og psykiske helsevansker (ROP) hos ansatte og studenter? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(2), 126–134. Hentet fra http://www.idunn.no/tph/2014/02/hva_kan_kjennetegne_oppfatninger_av_personer_med_rus-_og_psnb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500293
dc.description.abstractErfaring og studier tyder på et manglende helhetlig ansvar for behandlingstilbud til personer med samtidig rus- og psykiske helsevansker. Høgskolen i Oslo og Akershus tok i 2009 initiativ til et samarbeidsprosjekt med et distriktpsykiatrisk senter (DPS) og tilhørende bydeler. Hensikten var å styrke kompetansen hos studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIP), samt å bidra til å fremme en mer integrert tenkemåte på ROP-feltet. Som ledd i en prosessevaluering av samarbeidet ble det utført en kvalitativ studie i form av to fokusintervju. Funn tyder på noe ulik forståelse av personer med ROP-vansker blant ansatte og studenter i utvalget.nb_NO
dc.publisherTidsskrift for psykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectROP-lidelsernb_NO
dc.subjectROP-feltnb_NO
dc.subjectintegrert behandlingnb_NO
dc.subjectsamarbeidsprosjektnb_NO
dc.subjectvidereutdanning i psykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectprosessevalueringnb_NO
dc.titleHva kan kjennetegne oppfatninger av personer med rus- og psykiske helsevansker (ROP) hos ansatte og studenter?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.pagenumber126–134nb_NO
dc.source.volume11nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeidnb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record